Świąteczne paczki dla dzieci z Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Radoczy

W wyniku loterii fantowej, która odbyła się w naszej szkole 9 grudnia 2021r., udało się zebrać środki pieniężne, które przeznaczyliśmy na  przygotowanie 25 paczek świątecznych dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Radoczy. Paczki zawierały: słodycze, kosmetyki oraz drobiazgi świąteczne. Prezenty zostały przekazane 18 grudnia 2021.

Jako opiekun samorządu uczniowskiego serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, którzy brali udział w loterii fantowej, indywidualnym darczyńcom i firmom funkcjonującym w naszej gminie, za wsparcie finansowe i rzeczowe akcji. 

 

 

Maria Ryba- Bąk

opiekun

Samorządu Uczniowskiego