Statut

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Stryszowie

Statut Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno _- Przedszkolny im. św. Jana Pawła II w Stryszowie

Statut Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno _- Przedszkolny im. św. Jana Pawła II w Stryszowie