Sprawozdania finansowe placówki za rok 2022

Sprawozdania finansowe placówki za rok 2022 znajdują się na stronie

https://bip.malopolska.pl/gzeswstryszowie