Rada Rodziców

Przewodnicząca:  Joanna Porębska

Z - ca przewodniczącej: Katarzyna Baca

Sekretarz: Justyna Kleszcz