Statut

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Stryszowie

Statut Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno _- Przedszkolny im. św. Jana Pawła II w Stryszowie

Statut Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno _- Przedszkolny im. św. Jana Pawła II w Stryszowie

Podkategorie

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Stryszowie rozpoczęła realizację projektu " Lepszy start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Stryszów .

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

  

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

3.

Ferie zimowe

12 stycznia- 25 lutego 2024 r.

 

małopolskie,

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).

5.

Egzamin ósmoklasisty

14 maja 2024 r. język polski

15 maja 2024 r. matematyka

16 maja 2024 r. język obcy nowożytny

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkole.

21 czerwca 2024 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.).

7.

 

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.). Ferie letnie

Dni ustawowo wolne:

01.11.2023 r.- Dzień Wszystkich Świętych

11.11.2023 r.- Narodowe Święto Niepodległości

01.01. 2024 r.- Nowy Rok

06.01.2024 r.- Święto Trzech Króli

03.05.2024 r.-Święto Konstytucji 3 Maja

30.05.2024 r.- Boże CiałoDni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

13.10.2023 r. ( Piątek)

22.12. 2023 r. ( Piątek)

27.03.2024 r. (Czwartek)

02.05. 2024 r. ( Środa)

31.05.2024 r. ( Piątek)

Zespół Szkolno - Przedszkolny
im. św. Jana Pawła II
34-146 Stryszów
telefon: +48 33 879 74 92
email: spstryszow@iap.pl

 

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego:

Vulcan UONET+

1. Poradnik: E-dziennik dla rodziców i uczniów.

2. Instrukcje dla rodziców.

3. Aplikacja mobilna Dzienniczek+.