Historia szkoły

1899r.

Budowę szkoły rozpoczęto w 1895 r. Miejsce pod budynek szkolny ofiarował bezinteresownie Franciszek Łubieński, właściciel Stryszowa. Budowa szła powoli. W 1899 r. wykończono górną część budynku, tj. klasę i mieszkanie dla nauczycielki Marii Steczkowskiej, która pochodziła z Zakrzowa. Z końcem lutego rozpoczęła się nauka. Na I i II stopień zapisało się 217 uczniów. Pierwszy rok szkolny zakończył się egzaminem ze wszystkich przedmiotów szkolnych.

1922/23 r.

Z powodu restauracji szkoły nauka rozpoczęła się 25 września 1922 r. Do 25 września naprawiono piec w III klasie, wybielono wewnątrz całą szkołę, umocniono futryny oraz 2 drzwi na parterze, naprawiono zgniłe ramy okien, wprawiono 13 szyb i wzmocniono je listewkami, naprawiono linkę od dzwonka i rozpoczęto budowę stajenki. Na wykonanie dalszych robót zabrakło pieniędzy. Aby zapewnić ciągłość nauki w zimie, na opał zaciągnięto pożyczkę od księdza proboszcza.

1933/35 r.

Biblioteka uczniowska składała się z 76 dzieł, z których część nie nadawała się do czytania dla dzieci. W grudniu 1933 roku biblioteka powiększyła się o 35 książek. W tym roku także zreperowano 6 okien, wprawiono 16 szyb.

Grono Nauczycielskie:

Widlarz Aleksander

Dziedzic Albina

Korab Zofia

Juglowa Helena

Badowska Julia

Pytlik Andrzej

Żeliwski Stanisław, proboszcz, nauczyciel religii.

Przed wojną uczono w szkole takich przedmiotów jak:

polski, rachunki, historia, geografia, przyroda. fizyka i chemia. Edukacja trwała 7 lat.

Niewiele osób stać było na dalszą naukę. Sytuacja zmieniła się w okresie powojennym, kiedy to łatwiej można było wykształcić się. W okresie II wojny światowej okupant założył w Dworze Stryszowskim szkołę powszechną,

prowadzącą kursy rolnicze. Publiczna Obwodowa Szkoła Zawodowa dla Młodzieży Rolniczej istniała 5 lat.

 

Uczono w niej między innymi :religii, korespondencji polskiej, rachunków, nauki rolnictwa, nauki gospodarstwa domowego łącznie z higieną Uczniowie podzieleni byli na chłopców i dziewczęta, również zajęcia odbywały się w tym podziale. Żeńska klasa na zajęciach z gospodarstwa gotowała obiady, z produktów przyniesionych przez uczennice. Na obiady uczycielka zapraszała ówczesnego wójta - pana Ciemiaka. Dla najbiedniejszych mieszkańców wójt corocznie sprowadzał wagon zboża. Chcąc dopomóc im w ich biedzie.

Szkoła Podstawowa w Stryszowie wybudowana w XIX wieku, rozbudowana w latach 1955-56 przez długie lata nie mogła doczekać się prawdziwej modernizacji.

 

Pierwsze konkretne pomysły i prace w tym kierunku zaczęły powstawać jesienią 1990 roku. Wtedy LKS “Chełm” gościł w swoim obiekcie sportowe władze województwa bielskiego,a było to z okazji wręczenia wyróżnień dla klubów sportowych. Wówczs powstały pierwsze ustalenia i wskazówki ,co należy zrobić ,aby powstała sala gimnastyczna.

szk2.gif (20163 bytes)

Od tego czasu prace w realizacji tego zadania zaczęły nabierać tempa.

Władze samorządowe gminy wystosowały pisma do Urzędu Wojewódzkiego i Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej w sprawie budowy sali gimnastycznej w Stryszowie. W odpowiedzi odpowiednie władze uznały taką, potrzebę i obiecały pomóc w realizacji tego zadania.

Po uzgodnieniach lokalizacyjnych postanowiono salę gimnastyczną w Stryszowie budować obok Szkoły Podstawowej ze środków budżetu Gminy i Kuratorium Oświaty.

 

Budowa odbywała się w dwóch etapach: pierwszy to przewiązka między stara szkołą a projektowana salą gimnastyczną. W przewiązce znajdują się: sanitariaty dla szkoły i sali gimnastycznej, szatnie oraz 3 sale dydaktyczne. Drugi etap to budowa sali gimnastycznej.

Budowa części dydaktyczno- sanitamej Chociaż była prowadzona w trudnych warunkach terenowych i przy normalnie odbywających się lekcjach w szkole dotarła szczęśliwie do finału. W dniu 01.09.1995 r młodzież szkolna otrzymała piękną, nowoczesną część szkoły.

W maju 1996 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej o wymiarach:dł.28,5 m, szer 16m, wys.7,5m.

 

Budowa sali była prowadzona fachowo i sprawnie trwała 2 lata i 01.09.1998 r. Została oddana do użytku.

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny
im. św. Jana Pawła II
34-146 Stryszów
telefon: +48 33 879 74 92
email: spstryszow@iap.pl

 

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego:

Vulcan UONET+

1. Poradnik: E-dziennik dla rodziców i uczniów.

2. Instrukcje dla rodziców.

3. Aplikacja mobilna Dzienniczek+.