100-lecie niepodległości

100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

9 listopada 2018r. to dzień szczególny dla naszej szkolnej społeczności. O godzinie 10.00 na sali sportowej rozpoczęły się obchody 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

To jedno z najważniejszych dla Polaków świąt państwowych otwarto wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły mgr inż. L. Pająk.

Uczniowie klas VI i III zaprezentowali część artystyczną pt. "Do kraju tego gdzie kruszynę chleba…” ukazującą codzienny trud rodaków zamieszkujących na terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej. Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w wolnej Polsce.

O godzinie 11.11 w ramach akcji "Rekord dla Niepodległej” odbyło się wspólne śpiewanie czterech zwrotek "Mazurka Dąbrowskiego”.

W kolejnej części spotkania przeprowadzono Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej. Komisja w składzie: dyrektor szkoły mgr inż. Lucjan Pająk, mgr Sylwia Jamróz, ks. mgr Krzysztof Jarosz oraz rodzice oceniała występy uczniów. Na zakończenie dyrektor szkoły wręczył nagrody.

W Szkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznej w kategorii   klas I-III  I miejsce zajęła kl. III, II miejsce kl. II zaś III miejsce kl. I. W kategorii klas IV-VIII  I miejsce przypadło w udziale klasie IV, II klasie VI, III klasie V, IV klasie VIII , zaś V klasie VII.

Wręczono również nagrody  Szkolnego Konkursu Historycznego pt. ,, 100-lecie Niepodległej”: I miejsce zajął Kamil Pułczyński, II miejsce Wojciech Wróbel , zaś III Klaudia Stanowska.

 


Fotorelacja z uroczystości