Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 odbędzie się 5 lutego 2019 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

Nadchodząca edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Podczas obchodów DBI 2019 organizatorzy chcą podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Więcej o nadchodzącym Dniu Bezpiecznego Internetu można przeczytać w sieci:

1. Informacja o DBI 2019 na stronie saferinternet.pl

2. Poradniki i broszury dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie

3. Materiały multimedialne (m.in. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online, Nadużywanie internetu przez dzieci i młodzieżZostań znajomym swojego dziecka i inne)

4. Kampania "Uważni rodzice"

5. Kampania "Chroń dziecko w sieci"

6. Pomoc telefoniczna i on-line

a) Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 - więcej na stronie www.116111.pl

b) Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100 - więcej na stronie www.800100100.pl

c) Dyżurnet.pl – punkt kontaktowy, tzw. hotline, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem takich, jak pornografia dziecięca, pedofilia, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym. Projekt realizowany przez NASK.