Zajęcia rewalidacyjne z wykorzytsaniem TIK-u

Dnia 28.04.2022 r. mgr Maria Ryba - Bąk przeprowadziła zajęcia rewalidacyjne otwarte w ramach realizowanego przez szkołę programu „Aktywna Tablica”.
W zajęciach uczestniczyły mgr Urszula Bizoń i mgr Kamila Bilska – Paździora.
Na początku zajęć uczeń samodzielnie korzystał z programu multimedialnego Logo Zabawy cz.1, ćwicząc głoski szeregu szumiącego. Następnie korzystając z platform learningapps.org. oraz Wordwall ćwiczył umiejętności społeczne w konkretnych sytuacjach oraz rozpoznawanie emocji.
Poniżej znajdują się linki do poszczególnych zadań.