Spotkanie Zespołu Międzyszkolnego

W dniu 24 maja odbyło się spotkanie zespołu międzyszkolnego. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Łękawicy- mgr Edyta Kwartnik, mgr Izabella Kania, mgr Teresa Studnicka, mgr Magdalena Dukiewicz - Jurka, ze Szkoły Podstawowej w Stryszowie- mgr Maria Ryba-Bąk, mgr Marta Kuchta oraz ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce mgr Kamila Bilska-Paździora. Podczas zebrania została dokonana wymiana doświadczeń związku z korzystaniem na lekcjach z technologii informacyjnej. Wśród polecanych linków znalazły się m.in.

- edukacja polonistyczna :

www. dyktando.pl

www.pisupisu.pl

- edukacja matematyczna:

www.matzoo.pl

www. pi-stacjamatematyczna.pl

www.matmag.pl

- edukacja przyrodnicza

www.docwiczenia.pl

www. e-podrecznik.pl

www.quzizz.com

www.learningapps.pl