Lekcja otwarta z wykorzystaniem TIK-u.

Dnia 28.04.2022 r. w klasie VIII mgr Maria Ryba - Bąk przeprowadziła lekcję otwartą w ramach realizowanego przez szkołę programu „Aktywna Tablica”.
W lekcji uczestniczyły mgr Urszula Bizoń i mgr Kamila Bilska – Paździora. Uczniowie powtarzali wiedzę z zakresu środków stylistycznych. W trakcie zajęć uczniowie utrwalali wiedzę i zdobyte umiejętności wykorzystując technologię informacyjną. Pani mgr Maria Ryba – Bąk przygotowała szereg ćwiczeń korzystając z aplikacji learningapps.org., Bazy Dobrych Praktyk w tym Bazy Narzędzi Dydaktycznych oraz kanału youtube. Poniżej znajdują się linki do poszczególnych zadań.