Lekcja otwarta z wykorzystaniem TIK-u

6 czerwca odbyła się lekcja otwarta w klasie VI z wykorzystaniem technologii informacyjnej, którą prowadził ks. mgr Krzysztof Jarosz. Na zajęcia zostali zaproszeni nauczyciele: mgr Urszula Mika- wychowawca klasy, mgr Agnieszka Majchrzak-Kordylewska - psycholog oraz mgr Kamila Bilska-Paździora- nauczyciel przyrody. W trakcie zajęć prowadzący korzystał z aplikacji 3MC czyli Trzyminutowy Katechizm. Prezentowany materiał miał na celu w sposób prosty i przystępny wyjaśnić wiarę katolicką w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego.