Lekcja otwarta z wykorzystaniem TIK-u

W dniu 17 maja odbyła się lekcja otwarta z wykorzystaniem TIK-u w Szkole Podstawowej w Dąbrówce. Zajęcia prowadziła mgr Kamila Bilska-Paździora, tematem lekcji było " Higiena i choroby narządu wzorku i słuchu". Wśród zaproszonych gości byli obecni: dyrektor SP w Dąbrówce mgr Lucyna Wacławska, mgr Izabella Jóźwiak ( SP Dabrówka), mgr Maria Ryba- Bąk( SP Stryszów) oraz mgr inż. Izabella Czaicka- Mrowiec( SP Zakrzów). W trakcie zajęć prowadzący wykorzystał aplikacje learningapps, quizizz.com, kanał youtube oraz docwiczenia.pl