Stop przemocy!

Zespół interdyscyplinarny

JEŚLI TY LUB KTOŚ Z TWOICH BLISKICH STAŁ SIĘ OFIARĄ PRZEMOCY NIE CZEKAJ!
PRZYJDŹ DO NAS! UDZIELIMY CI POMOCY!

W GMINIE STRYSZÓW DZIAŁA ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY D/S PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE KTÓREGO ZADANIEM JEST INTEGROWANIE I KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI RÓŻNYCH PODMIOTÓW ORAZ SPECJALISTÓW W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.

W SKŁAD ZESPOŁU WCHODZĄ PRZEDSTAWICIELE:

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie;
- Komisariatu Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej;
- Sądu Rejonowego w Wadowicach;
- Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stryszowie;
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stryszowie;
- Organizacji Pozarządowej działającej na terenie Gminy Stryszów;
- Placówek Oświatowych działających na terenie Gminy Stryszów;
- Urzędu Gminy w Stryszowie;

OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE PRZEMOCY MOGĄ ZGŁASZAĆ SWOJE PROBLEMY W:

• Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stryszowie
od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00 - 15.00 pokój nr 112
/tel. 33 8797 150 oraz 511 650 854/.

• Punkcie Konsultacyjnym w Stryszowie /w budynku starej poczty/ tel. 33 8797 528


HARMONOGRAM PRACY SPECJALISTÓW W PUNKCIE KONSULTACYJNYM:

1. terapeuta

poniedziałek: 16.00 - 20.00
- konsultacje indywidualne: 16.00 - 17.00
- zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych: 17.00 - 20.00
wtorki: 13.00 - 15.00 konsultacje dla ofiar i sprawców przemocy domowej
piątki: 14.30 - 17.00 zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych

2. psycholog

pierwsze trzy czwartki miesiąca od 13.30 do 16.30
/rejestracja pod tel. 33 8797 150 oraz 511 650 854/.

3. pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie

środa od 15.30 do 17.30

• Urzędzie Gminy w Stryszowie pokój nr 5
tel. 33 8797 412 lub 33 8797 744
? pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych w Stryszowie
środa od 12.30 do 15.00

• na Komisariacie Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej tel. 33 8766607 lub 112

Wszyscy specjaliści przyjmują bezpłatnie, pomoc otrzyma każda zgłaszająca się osoba.