Zawieszenie zajęć dydaktyczno wychowawczyczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19

Do 26 czerwca br. przedłużona zostaje  przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. św. Jana Pawła II

w Stryszowie