Zaproszenie

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stryszowie serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Stryszów na spotkanie edukacyjno – informacyjne w zakresie:

„Dziecko i rodzic wobec współczesnych zagrożeń – budowanie pozytywnych relacji”, które odbędzie się 06.11.2019 r. o godz. 16:00 w Sali LKS Chełm w Stryszowie

Spotkanie poprowadzą specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.

Kierownik

Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

W Stryszowie