Sprawozdania finansowe placówki za rok 2021

Sprawozdania finansowe placówki za rok 2021 znajdują się na stronie

https://bip.malopolska.pl/gzeswstryszowie