rekrutacja

REKRUTACJA DO KLASY I 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Stryszowie informuje, że w dniu 09.03.2020 rozpoczyna się rekrutacja uczniów do  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Stryszowie na rok szkolny 2020/2021.

Obowiązkiem rekrutacyjnym objęte są wszystkie dzieci urodzone   w  2013 roku zamieszkałe w obwodzie szkoły.

W celu zgłoszenia dziecka należy pobrać formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Stryszowie w sekretariacie, w Przedszkolu Samorządowym w Stryszowie oraz na stronie internetowej szkoły www.spstryszow.iap.pl.

Wypełnione formularze należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2020r.  w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Stryszowie.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza jej obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 


Dokumenty do pobrania (dokumenty w formacie *.docx, pdf):

1. Oświadczenia rodziców do rekrutacji

2. FORMULARZ REKRUTACYJNY dla zamieszkałych w obwodzie

3. FORMULARZ REKRUTACYJNY dla zamieszkałych poza obwodem

 

Lista uczniów przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2020/21

lista: doc

lista; PDF

 

 

logo spstryszow 3 1x

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II
34-146 Stryszów
telefon: +48 33 879 74 92
email: spstryszow@iap.pl

 

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego:

Vulcan UONET+

1. Poradnik: E-dziennik dla rodziców i uczniów.

2. Instrukcje dla rodziców.

3. Aplikacja mobilna Dzienniczek+.