rekrutacja

REKRUTACJA DO KLASY I ORAZ PRZEDSZKOLA 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Stryszowie informuje, że w dniu 08.03.2021 rozpoczyna się rekrutacja uczniów do  klasy pierwszej oraz do przedszkola  na rok szkolny 2021/2022.

W celu zgłoszenia dziecka należy pobrać formularz zgłoszeniowy (do klasy I) lub wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola które dostępne są w sekretariacie (szkoły i  przedszkola) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Stryszowie oraz poniżej.

W celu kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego należy wypełnić deklarację kontynuacji.

W przypadku rezygnacji z dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola należy wypełnić deklarację rezygnacji.

Wypełnione formularze i wniioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2021r. 
w sekretariacie (szkoły lub  przedszkola) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Stryszowie

 Obowiązkiem rekrutacyjnym do klasy I objęte są wszystkie dzieci urodzone   w  2014 roku zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 Obowiązkiem rekrutacyjnym do klasy 0 są wszystkie dzieci urodzone   w  2015 roku zamieszkałe w obwodzie szkoły.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klasy I kandydaci zamieszkali poza jej obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 


Dokumenty do pobrania (dla klasy I)

1. FORMULARZ REKRUTACYJNY dla zamieszkałych w obwodzie (pdf)

2. FORMULARZ REKRUTACYJNY dla zamieszkałych poza obwodem (pdf)

3. Oświadczenia rodziców do rekrutacji (pdf)

4. Oświadczenie woli przyjęcia

Dokumenty do pobrania (dla przedszkola)

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (pdf)

2. Oświadczenia rodziców (pdf)

3. Oświadczenie woli przyjęcia

4. Deklaracja kontynuacji

5. Deklaracja rezygnacji

 

 

 

 

logo spstryszow 3 1x

Szkoła Podstawowa
im. św. Jana Pawła II
34-146 Stryszów
telefon: +48 33 879 74 92
email: spstryszow@iap.pl

 

Dziennik elektroniczny

Logowanie do dziennika elektronicznego:

Vulcan UONET+

1. Poradnik: E-dziennik dla rodziców i uczniów.

2. Instrukcje dla rodziców.

3. Aplikacja mobilna Dzienniczek+.