Przedłużenie kształcenia na odległość

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone zostaje do 26 kwietnia 2020 r.

W tym okresie szkoła będzie  prowadzić nauczanie zdalne.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. św. Jana Pawła II

w Stryszowie