Projekt " Lepszy start w przyszłość- rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych dla uczniów z terenu Gminy Stryszów"


Harmonogram zajęć - marzec 2020

Grupa I, Grupa II, Grupa III, Grupa IV, Grupa V, Grupa VI, Grupa VII, Grupa VIII, Grupa IX, Grupa X, Grupa XI, Grupa XII, Grupa XIII, Grupa XIV, Grupa XV, Grupa XVI


 

 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Stryszowie rozpoczęła projekt " Lepszy start w przyszłość- rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych dla uczniów z terenu Gminy Stryszów". W ramach tego projektu w naszej szkole będą odbywać się następujące zajęcia:

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.angielskiego 2 gr. * 60 godz. dla 15 uczniów ( 5 dz, 10 ch) , 1 raz w tyg.

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego 3 gr.* 60 godz. dla 22 uczniów (11dz, 11ch) , 1 raz w tyg.

- koło informatyczne 1 gr. * 60 godz. dla 9 uczniów 96dz, 3 ch), 1 raz w tyg.

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki 1 gr.* 60 godz. dla 8 uczniów (2 dz, 6 ch), 1 raz w tyg.

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 1 gr. 60 godz. dla 8 uczniów 9 2dz, 6 ch), 1 raz w tyg.

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody 1 gr. 120 godz. dla 6 uczniów (3 dz, 3 ch) , 1-2 razy w tyg.

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii i chemii 1 gr. * 60 godz. dla 8 uczniów ( 6 dz, 2 ch) 1 raz w tyg.

- zajęcia rozwijające z matematyki 1 gr * 120 godz. dla 6 uczniów ( 3 dz, 3 ch) , 1 raz w tyg.

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki 1 gr. * 60 godz. dla 8 uczniów ( 2 dz, 6 ch)

- zajęcia logopedyczne 4 gr *60 godz, dla 14 uczniów (8 dz, 6 ch) zajęcia raz w tyg ( zajęcia dla 3 gr. z kl. I-III) i 1 gr. dla kl. IV-VIII.