Projekt " Lepszy start w przyszłość- rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych dla uczniów z terenu Gminy Stryszów"


Harmonogram zajęć - styczeń 2021

Grupa I  Grupa II   Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Grupa VIII Grupa IX Grupa X Grupa XI Grupa XII Grupa XIII Grupa XIVGrupa XV Grupa XVI

 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Stryszowie rozpoczęła projekt " Lepszy start w przyszłość- rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych dla uczniów z terenu Gminy Stryszów". W ramach tego projektu w naszej szkole będą odbywać się następujące zajęcia:

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.angielskiego 2 gr. * 60 godz. dla 15 uczniów ( 5 dz, 10 ch) , 1 raz w tyg.

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z j. angielskiego 3 gr.* 60 godz. dla 22 uczniów (11dz, 11ch) , 1 raz w tyg.

- koło informatyczne 1 gr. * 60 godz. dla 9 uczniów 96dz, 3 ch), 1 raz w tyg.

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki 1 gr.* 60 godz. dla 8 uczniów (2 dz, 6 ch), 1 raz w tyg.

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 1 gr. 60 godz. dla 8 uczniów 9 2dz, 6 ch), 1 raz w tyg.

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z przyrody 1 gr. 120 godz. dla 6 uczniów (3 dz, 3 ch) , 1-2 razy w tyg.

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z biologii i chemii 1 gr. * 60 godz. dla 8 uczniów ( 6 dz, 2 ch) 1 raz w tyg.

- zajęcia rozwijające z matematyki 1 gr * 120 godz. dla 6 uczniów ( 3 dz, 3 ch) , 1 raz w tyg.

- zajęcia rozwijające uzdolnienia z fizyki 1 gr. * 60 godz. dla 8 uczniów ( 2 dz, 6 ch)

- zajęcia logopedyczne 4 gr *60 godz, dla 14 uczniów (8 dz, 6 ch) zajęcia raz w tyg ( zajęcia dla 3 gr. z kl. I-III) i 1 gr. dla kl. IV-VIII.