Próbna ewakuacja

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów i nauczycieli, 17 września jak co roku została przeprowadzona próbna ewakuacja.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, bez paniki przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Tam nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką.

Głównym celem  przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie uczniom i pracownikom szkoły o praktycznych procedurach dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia  życia i zdrowia. Pan dyrektor mgr inż. Lucjan Pająk podziękował wszystkim za sprawną ewakuację. Po zakończonym alarmie uczniowie wrócili na lekcje.