Dzień Edukacji Narodowej

14 października w naszej szkole obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej , znane wszystkim jako Dzień Nauczyciela. Na uroczystości pojawili się: pan Wójt - Szymon Duman,  szkolny koordynator do spraw oświaty - pan Marek Kwartnik, przewodnicząca Rady Rodziców – pani Danuta Zawiła i rodzice.      

W tym uroczystym dniu słowa podziękowania i życzenia przekazał pracownikom szkoły pan Dyrektor mgr inż. Lucjan Pająk. W swoim przemówieniu pan Dyrektor zaznaczył, że wszyscy,  którzy szkołę tworzą: nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz uczniowie mają wpływ na panujący w niej klimat i relacje. Podziękował wszystkim za zaangażowanie i ogromny wkład pracy na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce, którym obdarzani są uczniowie. Ponadto pan Dyrektor wręczył nauczycielom corocznie przyznawane "Nagrody Dyrektora". Po części oficjalnej, klasa VI przedstawiła krótkie, śmieszne scenki z życia szkoły. Po gromkich brawach dla występujących, uczniowie naszej szkoły przygotowali niespodziankę dla swoich wychowawców. Wszystkie klasy zaprezentowały wiersze o swoich wychowawcach, a  przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Klaudia Bębenek, złożyła życzenia wszystkim nauczycielom. Na zakończenie uroczystości wszyscy nauczyciele zostali obdarowani przez uczniów Samorządu Uczniowskiego upominkami.