Dobry nauczyciel uczy, najlepszy inspiruje…

14 października 2021r. w naszej szkole obchodzono Dzień Edukacji Narodowej.

Pan Dyrektor Lucjan Pająk wręczył nauczycielom corocznie przyznawane "Nagrody Dyrektora" i złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia.  Występ artystyczny został przygotowany przez uczniów klasy VIII.  Nie zabrakło w  nim wierszy, podziękowań i życzeń dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Na zakończenie uroczystości nauczyciele i pracownicy szkoły zostali obdarowani przez uczniów Samorządu Uczniowskiego słodkimi upominkami.