Dbamy o bezpieczeństwo

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci,  14 października br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Stryszowie uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji, pracującym na co dzień w Komisariacie Policji w Wadowicach, panią Małgorzatą Hombesch.

Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach łamania prawa, sięgania po środki uzależniające, dopalacze czy  elektroniczne papierosy. Policjantka prowadziła rozmowy o cyberbezpieczeństwie, uwrażliwiała na odpowiedzialne korzystanie z internetu, rozważne umieszczanie wszelkich informacji i  fotografii na portalach internetowych.